Nové modely Geovid HD 3200.COM

Prirodzená evolúcia druhu. Maximálna presnosť a výkon, neuveriteľne jednoduché používanie.

Doteraz najrýchlejší a najvýkonnejší ďalekohľad s diaľkomerom možno prepojiť so smartfónom, uložiť do pamäte všetky balistické krivky  a jednoduchým kliknutím si vybrať presne tú, ktorú práve potrebujete. Dostupný vo verziách 8×42, 10×42, 8×56.

 

Nový model Geovid HD 3200.com 8×56 s nezameniteľným tvarom hranolov Porro-Perger

 

Priama a ekvivalentná vzdialenosť, balistická korekcia (holdover) alebo potrebný počet klikov balistickej vežičky sa okamžite zobrazia na displeji smart hodiniek.

Vďaka bezplatnej aplikácii Leica Hunting môžete Geovid.com jednoducho nakonfigurovať a uložiť všetky vaše balistické krivky do pamäte smartfónu. Jedným klikom potom prostredníctvom Bluetooth odošlete požadovanú krivku. Ďalej vám už nezostáva nič iné, len stlačiť tlačidlo merania. Zariadenie okamžite zameria a na LED displeji zobrazí vzdialenosť do 3 km. V zlomku sekundy získate údaj o ekvivalentnej horizontálnej vzdialenosti, balistickej korekcii (holdover) a potrebnom počte klikov balistickej vežičky ľubovoľného puškohľadu. Dokonalé uchytenie – intuitívne stlačenie tlačidla merania ukazovákom. Bezkonkurenčné jasné zobrazenie, dokonalý kontrast  a trojrozmerný obraz. Cena od € 2 950.V zariadení Geovid.COM sa spája jednoduchosť s neuveriteľným množstvom individuálnych nastavení pre tých najnáročnejších.

Úžasná optika, výnimočne presný balistický počítač – dokonalá kombinácia, jednoduché používanie.

Ďalekohľad s diaľkomerom Geovid HD 3200.COM sa vyznačuje telom z horčíka s pogumovaným povrchom a jedinečným, revolučným a ergonomickým dizajnom, s intuitívnym uchopením a polohou ukazováka presne nad tlačidlom merania. Šošovky sú vyhotovené z najkvalitnejšieho skla s najlepšou povrchovou úpravou nemeckej technológie značky Leica, ktorá viac ako 110 rokov vyrába tie najlepšie šošovky na svete určené pre zariadenia na fotografovanie a pozorovanie. Vďaka exkluzívnej optike Geovid HD a systému hranolov Porro-Perger dosahuje zobrazenie týchto ďalekohľadov s diaľkomerom jedinečnú trojrozmernosť, výnimočný kontrast a priepustnosť svetla viac ako 90 %. Systém merania vzdialenostidrží všetky možné rekordya najkomplexnejší a najsofistikovanejší balistický počítač dostupný v poľovníckych diaľkomeroch zameria okamžite priamu vzdialenosť až do 2,9 km, načíta atmosférický tlak a teplotu a porovná s parametrami uvedenými v nastaveniach Geovid.COM. Potom v zlomku sekundyzobrazí na displeji ďalekohľadu s diaľkomerom ekvivalentnú horizontálnu vzdialenosť, balistickú korekciu    a počet klikov pre balistickú vežičku puškohľadu. LED displej, na ktorom sa zobrazuje vzdialenosť sa vyznačujevýnimočne ostrým obrazom.Geovid.COM si možno nakonfigurovať priamo alebo jednoducho cez novú bezplatnú aplikáciu LEICA HUNTING, ktorú si môžete stiahnuť do smartfónu. Je skutočným stelesnením jednoduchosti a intuície. Má úvodnú obrazovku s možnosťou nastavenia základných údajov (meranie v metroch/yardoch, nastreľovacia vzdialenosť zbrane, typ požadovanej balistickej informácie) a ďalšiu obrazovku s možnosťou výberu komerčne dostupného streliva alebo možnosťou zadania údajov vlastného streliva a vytvorenia vlastného balistického profilu. Do pamäte môžete uložiť ľubovoľný počet profilov, podľa používaného streliva či zbrane.Pred tým, ako sa vyberiete na poľovačku jedným kliknutím prostredníctvom Bluetooth odošlete do zariadenia Geovid.COM nastavenia a balistický profil zbrane, ktorú ste si na danú poľovačku vybrali bez toho, aby ste museli vykonať nejakú zmenu v ponuke Geovid.COM.  A potom vám už stačí len počkať na správny okamih, ukazovákom stlačiť tlačidlo merania a okamžite dostanete úplne presné údaje o ekvivalentnej vzdialenosti, balistickej korekcii a počte klikov pre balistickú vežičku.

 

Aplikácia LEICA HUNTING

Novú aplikáciu LEICA HUNTING si môžete bezplatne stiahnuť do každého smartfónu. Slúži na nastavenie 3200.COM a kompaktných diaľkomerov CRF 2800.COM a CRF 3500.COM. Jej používanie je naozaj veľmi jednoduché. Na prepojenie smartfónu s diaľkomerom stačí diaľkomer zapnúť. Na displeji bude blikať ikona Bluetooth. Aplikácia vyhľadá zariadenie, ktoré sa následne zobrazí na displeji. Kliknutím na „Prepojiť“ sa aplikácia okamžite prepojí s diaľkomerom. Na jeho displeji bude svietiť ikona Bluetooth. Na prvej obrazovkeaplikácie je potrebné nastaviť preferovanú jednotku dĺžky (metre alebo yardy), nastreľovaciu vzdialenosť zbrane a typ informácie požadovanej od zariadenia (ekvivalentná horizontálna vzdialenosť, balistická korekcia alebo počet klikov). Pre kliky je k dispozícii 5 rôznych merných jednotiek vežičky (1/4 MOA, 1/3 MOA, 1 MOA, 1 cm, 0,5 cm), ktoré sú kompatibilné s každým puškohľadom. Jedným kliknutím na obrazovku smartfónu sa údaje prenesú do diaľkomeru prepojeného cez Bluetooth. Na druhej obrazovkesi môžete vytvoriť balistické profily podľa používaných zbraní a streliva. Pre tých „najlenivejších“ je dostupná možnosť zadania nastreľovacej vzdialenosti zbrane a údaj poklesu streliva na 300 metrov (uvedený na balení), na základe ktorých program odporučí vhodnú balistickú krivku. Ak používate komerčne dostupné strelivo, z bohatej databázy si môžete vybrať presný model a manuálne zadať hodnoty ako nastrelenie, teplota a výška v momente kalibrácie. Na základe týchto parametrov vytvorí program balistickú krivku, ktorú jedným klikom na smartfóne odošlete do diaľkomeru prepojeného cez Bluetooth. Na nastavenie diaľkomeru stačia 2 kliky. Bez potreby vstupu do ponuky zariadenia. Celá komunikácia prebieha cez smartfón pripojený prostredníctvom Bluetooth. Namiesto výberu z databázy môžete zadať hmotnosť, úsťovú rýchlosť a balistický koeficient.

  • Prvá obrazovka – základné nastavenia

  • Druhá obrazovka – vytvorenie balistického profilu

Postup merania Geovid.COM

Na displeji Geovid HD 3200.COM sa najskôr zobrazí priama vzdialenosť, a to hneď po stlačení tlačidla merania, s dosahom 2 900 metrov. Po 3 desatinách sekundy sa automaticky zobrazí, v závislosti od výberu počas nastavovania, ekvivalentná horizontálna vzdialenosť, balistická korekcia v cm alebo počet klikov pre balistickú vežičku puškohľadu.

1 Ekvivalentná horizontálna vzdialenosť: v prípade výberu vzdialenosti s kompenzáciou uhla (najjednoduchšie riešenie) bolo zámerom značky Leica poskytnúť používateľom, ktorí hľadajú jednoduché riešenie a zároveň dokonalú presnosť, algoritmus jednoduchého výpočtu, priamu vzdialenosť na základe funkcie kosínus uhla. Rovnako ako pri výpočte ekvivalentnej horizontálnej vzdialenosti hlavných konkurentov a modelov Leica Geovid R sa pri výpočte nezohľadňujú zmeny teploty ani atmosférického tlaku (nadmorská výška). Ekvivalentná horizontálna vzdialenosť sa počíta do najviac 1 100 metrov.

2 Balistická korekcia a kliky:

Balistická korekcia označuje, koľko centimetrov nad stred cieľa je potrebné mieriť zámerným krížom, aby bolo možné kompenzovať vzdialenosť, uhol, zmenu teploty a

nadmorskú výšku v porovnaní s údajmi nastavenými v aplikácii na základe údajov individuálneho balistického profilu. Dokonalá presnosť do takmer 900 metrov.

Pri klikoch balistickej vežičky systém zohľadňuje všetky parametre ako pri balistickej korekcii a poskytne počet klikov na základe mernej jednotky danej balistickej vežičky (v MOA alebo mm) nastavenej v aplikácii. Jednoducho povedané, poľovník môže kalibrovať zbraň na rovnom teréne na 200 metrov pri 20°C a potom ísť na poľovačku na kamzíky napríklad do nadmorskej výšky 2 500 metrov pri -2°C, uvidieť kamzíka na 330 metrov pod uhlom 24° a jedným stlačením tlačidla nastaviť požadovaný počet klikov puškohľadu v závislosti od všetkých údajov korekcie. Veľmi jednoduché a veľmi presné.

Displej Geovid.COM

Nový LED displej sa vyznačuje vynikajúcou čitateľnosťou údajov počas merania, ktoré vôbec nerušia pozorovanie.Displej zobrazuje aj informácie o spôsobe používania.

Nový, ostrý displej zobrazuje aj spôsob používania, mernú jednotku (metre alebo yardy) a do 200 metrov aj vzdialenosť na desatiny. Užitočná funkcia pre používateľov, ktorí požadujú bezchybnú presnosť, napríklad pri lukostreľbe.

Smart hodinky a anemometer Kestrel Elite 5700

Smart hodinky je možné prepojiť s Geovid.COM prostredníctvom Bluetooth a počas poľovačky zobraziť ekvivalentnú horizontálnu vzdialenosť, balistickú korekciu alebo počet klikov pre vežičku priamo na displeji hodiniek aj na displeji diaľkomeru. Užitočná funkcia pri poľovačkách vo dvojici.

Údaje merania získané z Geovid zobrazené na smart hodinkách. Pri slúchadlách sa nachádza anemometer Kestrel Elite 5700.

Geovid.COM má všetko, čo najskúsenejší a najnáročnejší poľovníci pri príprave na dokonale presný výstrel potrebujú. Pre najpokročilejších strelcov vytvorila Leica Bluetooth prepojenie medzi Geovid.COM a jedným z najlepších anemometrov na svete – Kestrel 5700 Elite, ktorý okrem merania vplyvu vetra na trajektóriu strely zohľadňuje pri výpočtoch krivky aplikovanej balistiky, ktoré predstavujú štandard presnosti aj na vojenské účely. Na obrazovke aplikácie LEICA HUNTING je možné odpojiť Geovid.COM od aplikácie a prepojiť s anemometrom a pomocou aplikácie tak vykonať jednotlivé nastavenia anemometra.

Odporúčaná cena (s DPH):

Geovid HD 3200.com 8×42: € 2 950

Geovid HD 3200.com10×42: € 3 000

Geovid HD 3200.com 8×56: € 3 300

Ktorý z 10 modelov Leica Geovid si vybrať?

Výroba modelov Geovid HD-B 3000 8×42, 10×42 a 8×56 postupne končí a budú ich nahrádzať modely HD 3200.COM. V produkcii zostávajú verzie 8×42, 10×42 a 8×56 HD-R 2700 (merajú vzdialenosť s kompenzáciou uhla, teploty a atmosférického tlaku) a modely 8×42, 10×42, 8×56 a 15×56 R (s meraním ekvivalentnej horizontálnej vzdialenosti s kompenzáciou uhla).

Séria R8×42, 10×42, 8×56, 15×56: cena od € 1 900

Klasický Geovid od Leica s vynovenou konštrukciou (hliníkovým telom), optikou (s vysokým rozlíšením) a funkciami merania (ekvivalentná horizontálna vzdialenosť s kompenzáciou uhla až do 1 100 metrov za menej ako 3 desatiny sekundy). Nevyžaduje si žiadnu konfiguráciu. Jednoduchosť, výborná optika a presné meranie, ktoré ďaleko presahujú ostatné ďalekohľady s diaľkomerom v tomto segmente.

Séria HD-R 2700– 8×42, 10×42, 8×56: cena od € 2 615

Pre tých, ktorí požadujú maximálny výkon a jednoduché používanie, bez vysokých balistických požiadaviek je táto séria v oblasti optiky, mechaniky, dizajnu a displeja rovnaká ako 3200.COM, ale vyžaduje od používateľa nastavenie zariadenia – merných jednotiek (metre alebo yardy) a aktiváciu funkcie ekvivalentnej horizontálnej vzdialenosti s kompenzáciou uhla, teploty a zmeny tlaku v závislosti od nadmorskej výšky.

Séria HD 3200.COM– 8×42, 10×42, 8×56: cena od € 2 950

Najvyspelejšia technológia ďalekohľadu s diaľkomerom s revolučnou optikou s hranolmi Porro-Perger pre dokonalú kvalitu zobrazenia a jedinečnú trojrozmernosť. Jedinečný dizajn umožňuje dokonalé uchytenie. Pripojenie cez Bluetooth® a jednoduchá, nová aplikácia Leica Hunting s možnosťou stiahnutia do smartfónu umožňuje uložiť do pamäte vlastné balistické krivky pre všetky používané zbrane a strelivo a krivku vybranú na danú poľovačku odoslať     do zariadenia Geovid.com do pár sekúnd. Neuveriteľná rýchlosť a rozsah merania – takmer 3 km. Geovid.com zobrazí ekvivalentnú horizontálnu vzdialenosť s kompenzáciou uhla, balistickú korekciu alebo počet klikov pre balistickú vežičku puškohľadu podľa všetkých zistených parametrov. Namerané údaje možno zobraziť na displeji hodiniek Apple Watch a prostredníctvom Bluetooth® prepojiť s anemometrom Kestrel 5700 Elite pre použitie dokonalej presnosti kriviek aplikovanej balistiky.

Najkompletnejší, najvýkonnejší a najlepší ďalekohľad s diaľkomerom na poľovačky pre najnáročnejších poľovníkov, ktorí požadujú dokonalú optiku a ergonómiu s jednoduchou funkciou kompenzovanej vzdialenosti alebo mimoriadne presnú a intuitívnu možnosť nastavenia klikov balistickej vežičky.

  • Geovid HD-R 2700

 

  • Geovid R

Geovid.COM dokazuje svoj optický výkon za súmraku (foto A. Cavaglià)

 

Nečistoty môžete z Geovid.COM pokojne odstrániť pod tečúcou vodou. Dokonalá tesnosť zaručená.

Zanechajte odpoveď

Your email address will not be published. Required fields are marked *